Thứ 7 này e muốn thuê chuyển đồ trọn gói thủ tục thế nào vậy

Ý em là muốn thứ 7 chuyển đồ đạc của mình. Nếu vậy Em thực hiện như sau.
Bấm phím hotline phía cuối màn hình để kết nối với công ty. Công ty cử người liên hệ để khảo sát công việc và báo giá. Em xác nhận sử dụng dịch vụ chuyển đồ (nếu em muốn). Đến thứ 7, công ty sẽ cử thợ và xe tải đến chuyển đồ đạc cho em.

Gọi dịch vụ