Phân biệt dịch vụ chuyển đồ trọn gói với các gói dịch vụ khác như thế nào

Dịch vụ chuyển đồ trọn gói có hai đặc điểm nổi bật và khác biệt so với dịch vụ chuyển đồ còn lại là:

  1. Công ty dịch vụ chuyển đồ thực hiện toàn bộ công việc vận chuyển;
  2. Cam kết an toàn tài sản, đền bù nếu xảy ra đổ vỡ trong quá trình vận chuyển.

Tên gói dịch vụ là chuyển đồ CN-G3.

Gọi dịch vụ