Muốn thuê xe taxi tải cần đặt trước bao lâu?

đó bạn gọi xe trước it nhất 30 phút nhé. Nếu cần sử dụng xe tải đi ngoại tỉnh, bạn hãy gọi điện đặt xe ngày hôm trước.

Gọi dịch vụ