Hình thức bồi thường của dịch vụ chuyển đồ như thế nào

Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển đồ trọn gói CN-G3 thì được đền bù 100% giá trị đồ vật tại thời điểm xảy ra.
Các dịch vụ khác không bao gồm điều khoản đền bù khi xảy ra đổ vỡ.

Gọi dịch vụ