Cước thuê xe tải gồm những chi phí gì?

Dịch vụ thuê xe tải đã bao gồm chi phí cầu đường. Chưa bao gồm phí bến bãi và người khuân vác. Chưa bao gồm phí đường cao tốc (nếu sử dụng)

Gọi dịch vụ