Có những dịch vụ nào giúp tôi chuyển đồ?

Có 3 dịch vụ giúp bạn chuyển đồ:

  1. Dịch vụ chuyển đồ CN-G1 (Xe tải và Lái xe khuân vác)
  2. Dịch vụ chuyển đồ CN-G3 (Dịch vụ chuyển đồ trọn gói)
  3. Dịch vụ chuyển đồ CN-G4 (Dịch vụ chuyển một đầu, thi công tại Hạ Long)

Bấm vào tên của mỗi dịch vụ để xem chi tiết mô tả từng gói dịch vụ để có lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu vận chuyển của bạn.

Gọi dịch vụ