Cho em hỏi bên mình chuyển đồ bao gồm lắp đặt và bê đồ vào nhà luôn không

Câu trả lời là Có. Dịch vụ chuyển đồ trọn gói bao gồm tháo dỡ, vận chuyển và bê đồ vào nhà. Công ty dịch vụ chuyển đồ Hạ Long 24h có mọi dịch vụ để đáp ứng yêu cầu vận chuyển từ Em. Tại giai đoạn khảo sát báo giá, Em hãy nói chi tiết các yêu cầu của mình mong muốn.

Gọi dịch vụ