Bên mình chuyển đồ có bán thùng giấy không

Câu trả lời là KHÔNG.

Gọi dịch vụ